245879

ACIDUM BORICUM CRYST.

Monografie Ph.Eur.

Gevarenaanduidingen

 • H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .

Voorzorgsmaatregelen

 • P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
 • P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
245879_NL.pdf Nederlands 144 KB
245879_EN.pdf English 140 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 14727390
 • 1 kg
 • 14922738
 • 100 g
 • 14922746
 • 10 kg
 • 15591174
 • 250 g
 • 90000279
 • 25 kg