245895

ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM

CRYST.
Monografie Ph.Eur

Bewaarcondities

 • Bewaren in een luchtdichte verpakking

Gevarenaanduidingen

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
245895_NL.pdf Nederlands 158 KB
245895_EN.pdf English 155 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 14726912
 • 1 kg
 • 14726920
 • 25 kg
 • 14726939
 • 4,5 kg
 • 14726947
 • 5 kg