245976

ACIDUM NICOTINICUM

Monografie Ph.Eur.

Bewaarcondities

 • Beschermen tegen licht.

Gevarenaanduidingen

 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
245976_EN.pdf English 139 KB
245976_NL.pdf Nederlands 142 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
Dit product is tijdelijk niet beschikbaar
 • 14727021
 • 100 g
 • 90000277
 • 1 kg
 • 90000569
 • 20 kg