258946

PREDNISOLONUM MICRONISATUM

Monografie Ph.Eur.

Bewaarcondities

 • Bewaren in een luchtdichte verpakking.
 • Beschermen tegen licht.

Gevarenaanduidingen

 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade .

Voorzorgsmaatregelen

 • P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
 • P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
 • P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
258946_NL.pdf Nederlands 151 KB
258946_EN.pdf English 148 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 14737167
 • 25 g
 • 14737183
 • 5 g
 • 90000121
 • 250 g
 • 90000564
 • 1 kg