9248630

ALCOHOL CETYLICUS ET STEARYLICUS

EMULSIFICANS B (Cera lanette W)
Monografie huisnorm

Gevarenaanduidingen

 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Bestandsgrootte
9248630_EN.pdf English 164 KB
9248630_NL.pdf Nederlands 168 KB
Inloggen om analysecertificaten te downloaden
 • 90000439
 • 20 kg
 • 15391256
 • 1 kg
 • 15391264
 • 5 kg